Grupa wsparcia dla rodziców.

W dniu 05.11.2021r. odbyło się spotkanie Grupy Wsparcia dla Rodziców. Rodzice wzięli udział w szkoleniu na temat ,,Zachowań agresywnych dzieci i młodzieży”.  Psycholog i pedagog przypomniały rodzicom zagadnienia z zakresu psychicznych, fizycznych, i prawnych aspektów stosowania przemocy oraz bycia ofiarą. Omówione zostały sposoby przeciwdziałania zachowaniom agresywnym dziecka w środowisku domowym i szkolnym. Psycholog z pedagogiem przedstawiły nowe programy profilaktyczne ,,Przyjaciele Zippiego” oraz ,,Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”, które będą realizowane z uczniami na terenie Ośrodka .

 

Grupa wsparcia dla rodziców