Integracja sensoryczna.

Głównym zadaniem terapii integracji sensorycznej jest dostarczenie kontrolowanej ilości bodźców w taki sposób, że dziecko spontanicznie będzie przystosowywało i poprawiało integrację tych bodźców.

Ćwiczenia dostosowane są do poziomu rozwoju dziecka. Terapia ma postać zabawy. Nie uczy się dzieci konkretnych umiejętności, lecz poprawiając integrację sensoryczną wzmacnia procesy nerwowe leżące u podstaw tych umiejętności. Zajęcia odbywają się w pomieszczeniu specjalnie do tego przystosowanym i wyposażonym w odpowiednie przyrządy. Atmosfera podczas terapii wpływa na zmianę obrazu dziecka i jego funkcjonowanie w środowisku zarówno w sferze motorycznej, emocjonalnej jak i społecznej. Dziecko czując, że odnosi sukcesy, podnosi swoją samoocenę. Te doświadczenia przenosi również poza salę terapeutyczną.

Program Terapii Integracji Sensorycznej przeznaczony jest m.in. dla dzieci z:

 • niepełnosprawnością intelektualną,
 • nadpobudliwością psychoruchową,
 • autyzmem,
 • dysfunkcjami narządów zmysłu,
 • dysfunkcjami narządów ruchu,
 • trudnościami w nauce,
 • specyficznymi trudnościami w nauce.

 

Terapia obejmuje integrację podstawowych reakcji posturalnych, integrację obu stron ciała, stymulację rozwoju reakcji równoważnych, praksji, orientacji przestrzennej i lateralizacji, czucia powierzchniowego i głębokiego.

Usprawnia małą i dużą motorykę, koncentrację uwagi, zdolności wzrokowe i słuchowe. Poprawia funkcjonowanie emocjonalne, samoświadomość i samoocenę.

Zajęcia mają formę indywidualną.

Czas trwania i częstotliwość: w zależności od potrzeby 1-2 razy w tygodniu przez rok.

Sprzęt do Terapii Integracji Sensorycznej:

 • Beczka – pozwala na ćwiczenia reakcji postawy i ułożenia oraz izolacji ruchów oczu od ruchu głowy. Stymuluje układ dotykowy, proprioceptywny, przedsionkowy i wzrokowy.
 • Deska rotacyjna – urządzenie do badania funkcji układu przedsionkowego. Służy również do stymulacji układu przedsionkowego i wzrokowego.
 • Deskorolka – przeznaczona do ćwiczeń stosowanych w dyspraksji i do stymulacji układu przedsionkowego.
 • Hamak – podwieszony punktowo pozwala na stosowanie szerokiego spektrum ćwiczeń wzmacniających funkcje prostowników, obustronną koordynację ruchową, konwergencję oczu, stymuluje układ przedsionkowy, proprioceptywny i wzrokowy.
 • Helikopter – urządzenie pozwala na wykonywanie wielu ćwiczeń szczególnie pobudzających mięśnie prostowników. Dostarcza silnej stymulacji proprioceptywnej i przedsionkowej.
 • Huśtawka – ćwiczenia w ruchu obrotowym, liniowym. Urządzenie pozwala na poprawę funkcji zginaczy poprzez stymulację przedsionkowa i proprioceptywną.
 • Kołyska – urządzenie do wykonywania ćwiczeń poprawiających reakcje równoważne. Stosowana do ćwiczeń anty-ATOS, do stymulacji układu przedsionkowego, proprioceptywnego, dotykowego.
 • Konik – ćwiczenia w ruchu liniowym i rotacyjnym, ćwiczenia równoważne.
 • Platforma podwieszana – ćwiczenia oparte o ruch liniowy stymulujący układ przedsionkowy i wzrokowy
 • T huśtawka – dzięki specjalnej pozycji utrzymywanej przez dziecko podczas huśtania pozwala na wzmacnianie funkcji mięśni zginaczy. Podwieszenie pozwala na ruch rotacyjny i liniowy, ułatwia stymulację układu proprioceptywnego, przedsionkowego i wzrokowego.
 • Trampolina – skoki na trampolinie poprawiają koordynację ruchową, angażując przy tym prawie wszystkie mięśnie.

 

Dodatkowe pomoce wykorzystywane w terapii:

 • Mata terapeutyczna
 • Piłki z kolcami
 • Piłka terapeutyczna duża
 • Taśma rehabilitacyja (mocna, średnia) – stosowana w ćwiczeniach oporowych powoduje przyrost siły mięśniowej i poprawę zakresu ruchu.
 • Worek rozciągliwy – pobudza świadomość ciała i twórcze poruszanie się.  Podczas zabawy z rozciągliwym workiem można rozwijać planowanie ruchu i koordynacje
 • Trenery dłoni handmaster plus ćwiczenia wzmacniają, poprawiają kondycję oraz zwiększają siłę mięśni dłoni, palców, nadgarstka i przedramienia. Umożliwia on jednoczesne wzmacnianie prostowników palców poprzez otwieranie dłoni i rozciąganie gumek przymocowanych do piłeczki, oraz zginaczy palców poprzez zaciskanie dłoni na piłeczce. Piłeczka wykonana jest z przyjemnej w dotyku pianki z gumeczkami na poszczególne palce.
 • Owal sensoryczny mały – piłka z miękkimi kolcami do ćwiczenia dłoni, masażu. Stymulacja układu dotykowego Trener dłoni miękki – żelowa piłeczka do ćwiczenia dłoni i nadgarstka. Może służyć do terapii zimnem i ciepłem.

 

integracja sensoryczna