Psycholog Cafe – Grupa wsparcia dla nauczycieli.

Praca z osobami z niepełnosprawnością intelektualną ma obciążający charakter i wymaga od wykonujących ją osób zasobów pozwalających poradzić sobie z licznymi, trudnymi do sprostania wymaganiami. Nauczyciele pracujący z osobami z niepełnosprawnością intelektualną często spotykają się z silnym pobudzeniem emocjonalnym swoich podopiecznych, agresją, autoagresją, krzykiem, niszczeniem przedmiotów, wulgaryzmami czy bezradnością wymagającą stałej dyspozycji i pomocy.

Zakładane efekty edukacyjno-wychowawcze bywają niewspółmierne do wkładanego w nie wysiłku. Długotrwała praca w takich warunkach sprzyja obciążeniu psychicznemu i szybkiemu wypaleniu zawodowemu. Dlatego też, aby temu zjawisku przeciwdziałać, z myślą o nauczycielach SOSW w Żaganiu powstała grupa wsparcia (wzajemnej pomocy, grupa koleżeńskiej współpracy) nazwana Psycholog Cafe.

W czasie regularnych spotkań grupy wsparcia, nauczyciele wymieniają się doświadczeniami, spoglądają na trudne sytuacje z różnych perspektyw. Koordynator grupy dr Renata Socha – psycholog, wspiera nauczycieli w poszukiwaniu skutecznych rozwiązań.

Celem grupy wsparcia jest: pobudzanie do autorefleksji, kształcenie umiejętności radzenia sobie ze stresem, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, doskonalenie metod komunikacji z „trudnym” uczniem i rodzicem, radzenie sobie z klasą, jako grupą społeczną (odznaczającą się procesami, dynamiką, podziałem ról).

Spotkania grupy wsparcia odbywają się online, za pośrednictwem Teamsa, w Ośrodku lub na neutralnym gruncie, a jej uczestnicy dbają o dobrą atmosferę tych kontaktów. Tym samym wzmacniają swoje poczucie bezpieczeństwa i wspólnoty. Pozytywne relacje wśród nauczycieli owocują zaangażowaniem i efektywną współpracą w Ośrodku.