Rehabilitacja 25 plus – muzyka i sztuka.

Beneficjenci projektu Rehabilitacja 25+ raz w tygodniu biorą udział w treningu Rozwijania pasji i zainteresowań z muzykoterapią prowadzonym przez p. Karolinę Szymków. Podczas tych zajęć dbamy o kondycję psychiczną oraz lepsze samopoczucie poprzez pracę z żywą muzyką oraz różne formy działań arteterapeutycznych. Projekt dofinansowany ze środków PFRON.