Rehabilitacja 25plus – trening ciała i umysłu.

Beneficjenci programu „Rehabilitacja 25+” finansowanego ze środków PFRON w ramach zajęć „Trening ciała i umysłu” mają możliwość korzystania z zajęć grupowych jak i indywidualnych. Zajęcia obejmują usprawnianie pracy półkul mózgowych, logicznego myślenia, pamięci, spostrzegawczości, uważności. Podczas zajęć absolwenci uczą się obsługi i wykorzystania w życiu codziennym technologii informatycznej. Dzięki wsparciu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych beneficjenci programu „Rehabilitacja 25+” korzystają z terapii EEG-Biofeedback i najnowszego sprzętu.