Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Początek każdego roku szkolnego, to radosny moment w życiu uczniów, rodziców i nauczycieli . W dniu 1 września 2021 roku inaugurację roku szkolnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym rozpoczęliśmy uroczystym apelem, podczas którego gościliśmy Starostę Powiatu Żagańskiego – pana Henryka Janowicza. Pani dyrektor Renata Socha podziękowała Panu Staroście za złożenie wniosku w ramach rządowego programu Posiłek w szkole i w domu, dzięki któremu (wraz z wkładem własnym organu prowadzącego) Ośrodek pozyskał 100 tys. zl na modernizacje stołówki szkolnej i kuchni. Nie zabrakło nawiązania do wydarzeń z 1.09.1939r oraz przypomnienia procedur obowiązujących w czasie trwania pandemii. Uczniowie, rodzice i nauczyciele przyjęli życzenia zarówno od Dyrektora SOSW jak i Starosty Żagańskiego spokojnego roku szkolnego pełnego radości i samych pozytywnych wrażeń.