Szkoła promująca zdrowie.

Szkoła Promująca Zdrowie jest to projekt, w którym członkowie społeczności szkolnej: pracownicy i uczniowie – podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie. Uczą się,  jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko, zachęcają ludzi, zwłaszcza rodziców, do podjęcia podobnych starań. W sposób świadomy i wszechstronny wyposażamy uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska. Wychowujemy ucznia świadomego, który stanie się w przyszłości obywatelem dbającym o potrzeby innych, aktywnie włączającym się w działania na rzecz poprawy jakości i stylu życia. Chcemy, aby nasi uczniowie nauczyli się dbać o siebie i swoje środowisko oraz potrafili ciekawie spędzać czas wolny w zgodzie z przyrodą. Każdego roku zespół pracujący zakłada sobie 2 cele do realizacji. W ramach Szkoły Promującej Zdrowie realizowane są również programy profilaktyczne takie jak:  Trzymaj formę, Szklanka mleka, 5 porcji owoców i warzyw. Koordynatorem programu jest mgr Justyna Kamieniecka.