Szkolne Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Terapeutycznej.

W roku szkolnym 2017/2018 Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. J. Korczaka w Żaganiu powołał Szkolne Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Terapeutycznej. Przewodniczącą zespołu została mgr Iwona Szymańska.

W skład Szkolnego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Terapeutycznej wchodzą odpowiednio: dyrektor, psycholog, pedagog, koordynator Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej, wychowawcy klas, przewodniczący zespołów samokształceniowych.

Zadania Szkolnego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Terapeutycznej:
– opracowanie programu wychowawczo – profilaktycznego na podstawie diagnozy potrzeb, ewaluacji wcześniej obowiązujących programów, wniosków rodziców i propozycji uczniów, a także analizy sytuacji wychowawczej w SOSW;
– opracowanie lub weryfikacja IPET dla ucznia.