Trening Umiejętności Społecznych

Trening Umiejętności Społecznych to terapia, w czasie której dzieci uczą się akceptowanych form zachowań, dzięki czemu rozwijają swoje kompetencje społeczne potrzebne w codziennym życiu – nie mają trudności z nawiązywaniem kontaktów, są lubiane wśród rówieśników, łatwiej adaptują się do nowych sytuacji. Wszystko to wpływa z kolei na wyższą samoocenę oraz poczucie własnej wartości.

Warsztaty przeznaczone są dla dzieci:
• nieśmiałych, wycofanych, agresywnych,
• z brakiem kompetencji w zakresie komunikacji i autoprezencji,
• z trudnościami w kontaktach z rówieśnikami,
• z problemami w przestrzeganiu norm społecznych,
• z trudnościami w rozumieniu przekazów niewerbalnych,
• a także wszystkich innych dzieci, w celu poszerzenia ich umiejętności społecznych.

Cele warsztatów:
• trening modyfikowania zachowań na bardziej aprobowane społecznie,
• umiejętność współpracy w grupie,
• praca nad przestrzeganiem zasad,
• odreagowanie napięć emocjonalnych,
• kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów.

Zajęcia prowadzone są indywidualnie lub w 3-4 osobowych grupach w specjalnie zaaranżowanych warunkach. Kolejnym etapem jest wdrażanie wypracowanych umiejętności w realnych sytuacjach społecznych (wyjście na plac zabaw, do sklepu itp.). Zajęcia prowadzi pedagog, logopeda, certyfikowany trener umiejętności społecznych, certyfikowany terapeuta metody Makaton i metody Thomatlsa, z wieloletnim stażem pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Trening umiejętności społecznych