Uczniowie SOSW w nadleśnictwie Żagań.

20 kwietnia, z okazji Światowego Dnia Ziemi, cała społeczność SOSW wybrała się na wycieczkę do Nadleśnictwa w Żaganiu. Na terenie Nadleśnictwa Żagań funkcjonuje „Leśny Zespół Edukacyjny”, w którego skład wchodzi: Izba leśna, ścieżka dydaktyczna „Poznaj drzewa i krzewy”. Uczniowie odwiedzili Izbę Leśną, w której eksponowana jest wystawa przedstawiająca gospodarkę leśną oraz związane z nią prace leśników. Wystawa podzielona jest na cztery podstawowe działy: hodowlę lasu, ochronę lasu, łowiectwo oraz użytkowanie lasu. Następnie przeszli ścieżką edukacyjną „Poznaj drzewa i krzewy”, wyznaczoną w drzewostanie przylegającym do siedziby Nadleśnictwa. Liczącą 240 metrów ścieżkę opatrzono tablicami informacyjnymi. Celem ścieżki jest nauka rozpoznawania poszczególnych gatunków drzew i krzewów leśnych. Na jej końcu przewidziano miejsce na odpoczynek, przy którym zamontowane są następujące tablice poglądowe: Ptasi budzik,  Chrust w lesie, Powalone drzewo, Główne nisze pokarmowe ptaków, Grzybobranie. Uczniowie dowiedzieli się jak ważne są lasy dla ekosystemu i jak dbać o nasze środowisko:) Po zakończonym zwiedzaniu cała społeczność zajadała kiełbaski z ogniska:) organizatorzy:Dorota Szpakowska, Katarzyna Drozdek, Justyna Drozdek, Magdalena Koch i Tomasz Pawłowicz. To był wspaniały dzień:)