Umowa o współpracy między Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Żaganiu, a Katedrą Przedszkola i Edukacji Specjalnej Czerkaskiego Uniwersytetu Narodowego im. Bohdana Chmielnickiego (Czerkasy, Ukraina) podpisana!

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że dnia 30 marca 2023r., pani dyrektor Renata Socha podpisała umowę o współpracy między Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Żaganiu, a Katedrą Przedszkola i Edukacji Specjalnej Czerkaskiego Uniwersytetu Narodowego im. Bohdana Chmielnickiego (Czerkasy, Ukraina).
Celem podpisanego porozumienia jest rozwijanie i rozszerzanie kontaktów uwzględniających wspólne interesy we współpracy naukowo-akademickiej, pomiędzy Katedrą Przedszkola i Edukacji Specjalnej Czerkaskiego Uniwersytetu Narodowego im. Bohdana Chmielnickiego (Czerkasy, Ukraina), a Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym im. J. Korczaka w Żaganiu (Żagań, Polska). Strony zobowiązały się do promocji i rozwoju pozytywnych relacji między Polską, a Ukrainą oraz wyraziły chęć ścisłej współpracy w dziedzinie edukacji i nauki.
Przypomnijmy, że 28 lutego br. odbyło się spotkanie naukowo-metodyczne „Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu: polskie doświadczenia” , w którym uczestniczyli nauczyciele naszej placówki oraz ukraińscy studenci i wykładowcy.