Wielkanocne stroiki – Rehabilitacja 25+ w SOSW w Żaganiu.

Tuż przed pierwszym dniem wiosny beneficjenci projektu Rehabilitacja 25+ wykonali z panią Karoliną Szymków wiosenno – wielkanocne stroiki. Każdy z uczestników komponował stroik wg własnego pomysłu. Samodzielna praca oraz realizowanie własnych pomysłów daje uczestników wiele satysfakcji i umożliwia ciągle rozwijanie kreatywności. Projekt finansowany ze środków PFRON.