Zajęcia plastyczne – projekt Rehabilitacja 25+ w SOSW w Żaganiu.

Beneficjenci programu Rehabilitacja 25 + na zajęciach z panią Karoliną Szymków eksperymentują tworząc pracę plastyczne wykorzystujące różne materiały. Wykonali między innymi obrazy z gazet oraz malowali roślinami. Projekt finansowany ze środków PFRON.