Zakończenie praktyk wspomaganych uczniów SOSW w Żaganiu.

25 października klasy Szkoły Przysposabiającej do Pracy zakończyły praktyki wspomagane w zawodzie pomocnik konserwatora terenów zielonych. W nagrodę opiekunowie praktyk zorganizowali uczniom integracyjne ognisko, oraz wręczyli certyfikaty „Przodownika Pracy” za sumienność i zaangażowanie w wykonywaną pracę.