Zakończenie projektu ,,Rehabilitacja 25 plus”.

Po zakończeniu roku szkolnego odbyło się również zakończenie projektu ,,Rehabilitacja 25 plus”. Dzięki środkom pozyskanym z PFRON, nasi absolwenci mogli powrócić do szkolnych ławek.W ciągu ostatnich trzech lat beneficjenci uczestniczyli w różnych formach zajęć terapeutycznych,zwiedzili zabytki dolnośląskie,prowadzili kawiarenkę a SOSW został doposażony w nowe pomoce. Koordynatorem programu jest Agnieszka Misik, która dziękuje beneficjentom za uczestnictwo a trenerom za zaangażowanie w prowadzone zajęcia.