80 000,00 zł. dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Żaganiu!

Kochani, w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku,  realizowanego w latach 2019-2023 Szkoła Podstawowa w SOSW w Żaganiu otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 80 000,00 zł.  z przeznaczeniem na modernizację kuchni i stołówki szkolnej.  28 maja 2021r., w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” wsparcie finansowe otrzymało 14 organów prowadzących dla 14 szkół na ogólną kwotę 991 866,53 zł.


Dzięki pozyskanym środkom, w czasie wakacji, w ramach prac modernizacyjnych, będziemy pracować nad poprawą standardu naszej Ośrodkowej stołówki, ale i doposażeniem szkolnej kuchni.
Wniosek został przygotowany przez dyrektora i specjalistę ds. zaopatrzenia SOSW w Żaganiu.

Dziękujemy organowi prowadzącemu – Powiatowi Żagańskiemu za złożenie wniosku, Pani Agnieszce Pawełczak – pracownikowi wydziału oświaty za współpracę.
Z niecierpliwością oczekujemy na podpisanie przez organ prowadzący umowy o dofinansowanie, przekazanie środków finansowych oraz obowiązkowego w ramach programu wkładu własnego niezbędnego do realizacji dotowanego zadania i „zielone światło” do rozpoczęcia prac.

Posiłek w szkole i w domu