Certyfikat za udział w Ogólnopolskim Projekcie Z kulturą mi do twarzy.

Nasz Ośrodek otrzymał certyfikat za udział w Ogólnopolskim Projekcie Z kulturą mi do twarzy. Bardzo się cieszymy, że udało nam się zrealizować wszystkie zamierzone cele nawet w tak trudnym czasie zdalnej nauki. Koordynatorem projektu w Ośrodku była pani Monika Aniszkiewicz-Hawryluk, a uczestnikami uczniowie z klas Szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz ich wychowawcy.

certyfikat