Olimpiady Specjalne – rozpoczęcie sezonu 2022/2023