Czas rozpocząć kolejny sezon Olimpiad Specjalnych!