Klub szkół UNICEF Polska

Z przyjemnością informujemy, że Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Żaganiu został członkiem klubu szkół UNICEF, międzynarodowego stowarzyszenia humanitarnego działającego w ponad 190 krajach świata.
Klub Szkół UNICEF to inicjatywa edukacyjna, która zrzesza placówki zainteresowane propagowaniem wśród swoich podopiecznych idei niesienia pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie. To wyjątkowa społeczność placówek edukacyjnych, dla których prawa dziecka stanowią drogowskaz w codziennej pracy dydaktycznej i wychowawczej.
Celem uczestnictwa w klubie jest realizacja proponowanych przez UNICEF projektów edukacyjnych przez daną placówkę szkolną. Koordynatorem w naszej placówce jest Pan Marek Gałązka.Klub szkół UNICEF Polska