Praktyki wspomagane klas zawodowych.

W dniu 13.09.2021 roku uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy rozpoczęli kolejne praktyki zawodowe wspomagane. Dzięki uprzejmości i życzliwości Dyrektora Żagańskiego Pałacu Kultury Pani Anny Mrowińskiej nasi uczniowie mają możliwość poszerzania swoich umiejętności w zakresie prac ogrodowych. Pod czujnym nadzorem zaprzyjaźnionych pracowników Pałacu praktykanci wykonują prace związane z porządkowaniem terenów zielonych, oraz posłują się sprzętem ogrodniczym. Zdobyte umiejętności przydatne będą w życiu codziennym i ewentualnym poszukiwaniu pracy przyszłym absolwentom.