Narodowe Czytanie – Nad Niemnem.

Narodowe Czytanie to coroczna akcja wspólnego czytania wybranej lektury, do której przyłączyć się mogą wszystkie chętne osoby prywatne oraz instytucje publiczne. Celem Narodowego Czytania jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury, potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości. Lekturą tegorocznej 12. odsłony Narodowego Czytania było „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Narodowe Czytanie w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym odbyło się 11 września 2023r. Na sali gimnastycznej w scenerii studia telewizyjnego na żywo został poprowadzony program „Nadniemeńskie wspomnienia”. Dla uczniów z Ośrodka wystąpili nauczyciele.