Ogólnopolski tydzień szczęścia w SOSW w Żaganiu.

W dniach 18-22.09.2023  w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Żaganiu obchodzony będzie Ogólnopolski Tydzień Szczęścia. Hasłem przewodnim są słowa: z optymizmem i nadzieją. Inspiracją są czasy, w których żyjemy.

Celem Ogólnopolskiego Tygodnia Szczęścia jest zwrócenie uwagi na szczęście i dobrostan oraz ich związki z efektami kształcenia. Tydzień Szczęścia w SOSW w Żaganiu jest okazją do podejmowania tematów, które są elementami składowymi dobrostanu: dbanie o pozytywne uczucia, zaangażowanie, relacje, poczucie sensu, osiągnięcia i zdrowie (model PERMA(H) Martina Seligmana).

Badania pokazują, że ludzie doświadczający szczęścia w szkole i w pracy żyją zdrowiej, dłużej, lepiej. Poczucie szczęścia sprzyja odporności, kreatywności, zaangażowaniu, budowaniu relacji, przyjaźniom. To narzędzie profilaktyki depresji i chorób cywilizacyjnych. W kontekście trudnej sytuacji globalnej ale i dramatycznych wyników badań zdrowia psychicznego młodych Polaków te kwestie nabierają kluczowego znaczenia.

W ramach świętowania zaplanowane zostały różne aktywności– na każdy dzień. Nauczyciele, terapeuci, wychowawcy klas i grup wychowawczych, pamiętając o motywie przewodnim dnia, będą włączyć do swojej pracy elementy: pogadanki, scenki rodzajowej, skeczu, pantomimy, utworu literackiego, filmu, piosenki, tematycznie nawiązujące do tematu dnia.

Tematy Tygodnia Szczęścia

Poniedziałek: 18.09.2023 – Dzień Optymizmu

Wtorek: 19.09.2023 – Dzień Przyjaźni

Środa: 20.09.2023 – Święto Drzemki i Dobrego Snu

Czwartek: 21.09.2023 – Święto Przyrody

Piątek: 22.09.2023 – Święto Różnych Pokoleń i Festiwal Kolorów

Ponadto w ramach pracy w grupach wychowawczych, na godzinach wychowawczych, zajęciach z rewalidacji realizowana będzie również poniższa tematyka:

  • Święto Nadziei
  • Dzień Dialogu
  • Festiwal Emocji
  • Święto Sukcesów
  • Święto Poczucia Sensu
  • Święto Talentów i Mocnych Stron
  • Święto Wartości

W trakcie trwania tygodnia nagrany zostanie film, w którym uczniowie i nauczyciele proszeni będą o dokończenie zdania: Optymizm, to dla mnie….

Film ten, jako jeden z elementów projektu umieszczony zostanie na fb i yotube.

Po obchodach Tygodnia Szczęścia realizowane będą również warsztaty online oparte o model szczęścia PERMA(H) Martina Seligmana. Będą się one odbywać od października do marca 2024 r., raz w miesiącu. O szczegółach będziemy informować.

Zachęcamy, by wspólnie z dziećmi i młodzieżą zaangażować innych dorosłych (rodziców, dziadków, sąsiadów, przyjaciół) nie tylko w naszym Ośrodku, ale w środowisku lokalnym.

Razem celebrujmy dobry czas. W ten sposób kształtujemy dobre życie.

Organizatorki: R.Socha, K.Wilczopolska, A.Rotarska, I.Szymańska, S.Staśkiewicz

 

Do zamieszczenia na www.sosw.zagan.pl w poszczególnych dniach:

Ogólnopolski Tydzień Szczęścia w SOSW w Żaganiu

Dzisiaj – 18.09.2023r., w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Szczęścia w żagańskim Ośrodku celebrujemy Dzień Optymizmu.

Nauczyciele, wychowawcy, terapeuci wraz z uczniami poszukują odpowiedzi na pytania: czym jest optymizm? Jak o niego dbać? W jaki sposób możemy go rozwijać w szkole? Co konkretnie robię, by być osobą optymistyczną? Jak optymizm buduje odporność psychiczną? Jakie są mity i fakty na temat optymizmu? Czy optymizmu można się nauczyć? Jak to zrobić?

Dzisiaj również powstanie film, w którym uczniowie i nauczyciele będą kończyć zdanie: Optymizm, to dla mnie….

Zachęcamy, by wspólnie z dziećmi i młodzieżą zaangażować innych dorosłych (rodziców, dziadków, sąsiadów, przyjaciół) nie tylko w naszym Ośrodku, ale w środowisku lokalnym.

Razem celebrujmy dobry czas. W ten sposób kształtujemy dobre życie.

Organizatorki: R.Socha, K.Wilczopolska, A.Rotarska, I.Szymańska, S.Staśkiewicz

Wtorek: 19.09.2023 to drugi dzień obchodzonego Ogólnopolskiego Tygodnia Szczęścia w naszym Ośrodku. Dzisiaj celebrujemy Dzień Przyjaźni, poszukując odpowiedzi na pytania: czym jest dziś przyjaźń, czym była kiedyś? Jak pielęgnuję przyjaźń i dobre relacje w domu, w szkole?

W ramach obchodów Dnia Przyjaźni uczniowie i nauczyciele przynosili na zajęcia zdjęcia swoich przyjaciół, z której powstawała galeria przyjaciół, wykonywali prace plastyczne, upominki dla przyjaciela, pisali listy do przyjaciela i kartki z życzeniami.

Zachęcamy, by wspólnie z dziećmi i młodzieżą zaangażować innych dorosłych (rodziców, dziadków, sąsiadów, przyjaciół) nie tylko w naszym Ośrodku, ale w środowisku lokalnym.

Razem celebrujmy dobry czas. W ten sposób kształtujemy dobre życie.

Organizatorki: R.Socha, K.Wilczopolska, A.Rotarska, I.Szymańska, S.Staśkiewicz

Środa: 20.09.2023 to trzeci dzień obchodzonego w żagańskim Ośrodku Ogólnopolskiego Tygodnia Szczęścia. Dzisiaj Święto Drzemki i Dobrego Snu. Prowadzone były pogadanki o tym jak ważny jest sen i stałe pory snu, nauczyciele, terapeuci wraz z uczniami wykonywali ćwiczenia oddechowe, słuchali muzyki relaksacyjnej oraz rozmawiali o tym jak długo i jak mocno śpię? Jakie korzyści mam ze snu? Jakie korzyści mogę mieć z drzemki?

Czwartek: 21.09.2023 w SOSW w Żaganiu upłynął pod znakiem Święta Przyrody – odpoczynek na łonie przyrody wzmacnia nas i daje wytchnienie. Odbywały się wycieczki do lasu, na łąkę, do parku, ogrodu. Rozmawialiśmy o tym jak często spacerujemy? Jak dbamy o przyrodę ożywioną i nieożywioną? Jakie jest nasze ulubione drzewo, kwiat, owoc, warzywo, zwierzę? Jak obcowanie z przyrodą wzmacnia nasz dobrostan i poczucie szczęścia? Jak wpływa to na uczucia, kreatywność, zapamiętywanie?  Uczniowie wykonywali prace plastyczne: ulubione drzewo, kwiat. Przynosili do szkoły ulubiony owoc, warzywo. Za zgoda Pani Dyrektor niektórzy uczniowie przyprowadzili swoje zwierzę:-)

Piątek: 22.09.2023 to ostatni już dzień Tygodnia Szczęścia. Dzisiaj realizujemy Święto Różnych Pokoleń i festiwal Kolorów. Nauczyciele, wychowawcy i terapeuci wraz z uczniami będą poszukiwali dopowiedzi na pytania: do jakiego pokolenia należę i co to oznacza? Jak rozwijamy dialog między pokoleniami? Jak dbamy o dobre relacje? Kto jest dla mnie ważny, a należy do innego pokolenia? Za co cenię tę osobę? Kto jest moim autorytetem? Mój kolorowy świat – to jaki? Z jakimi kolorami czuję się najlepiej? Które zmysły uaktywniam? Tego dnia każdy z nas ubrał się w swój ulubiony kolor. Gościliśmy również rodziców i dziadków na spotkaniu pokoleńJ

Zachęcamy, by wspólnie z dziećmi i młodzieżą zaangażować innych dorosłych (rodziców, dziadków, sąsiadów, przyjaciół) nie tylko w naszym Ośrodku, ale w środowisku lokalnym.

Razem celebrujmy dobry czas. W ten sposób kształtujemy dobre życie.

Organizatorki: R.Socha, K.Wilczopolska, A.Rotarska, I.Szymańska, S.Staśkiewicz