Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 w SOSW w Żaganiu.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 to program rządowy, którego celem jest przeciwdziałanie zjawisku spadania poziomu czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Biblioteka w Naszej szkole po raz kolejny przystąpiła do Programu.

Zbiory biblioteki powiększają się o nowości czytelnicze zakupione z dotacji. Jednocześnie kontynuowane są działania promujące, zachęcające do czytelnictwa

  ♥
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025