Tyfloterapia.

Terapeuta tyflopedagog prowadzi terapię widzenia, która polega na usprawnianiu wzroku, tj. rozwijaniu umiejętności posługiwania się nim, a tym samym – efektywniejszemu wykorzystywaniu widzenia w codziennym funkcjonowaniu dziecka
z uszkodzonym wzrokiem.

Rehabilitacja wzroku, która zawsze powinna być poprzedzona diagnozą funkcjonalną, obejmuje swym zakresem przede wszystkim:

 • stymulowanie widzenia,
 • pobudzanie do patrzenia,
 • rozwijanie podstawowych sprawności wzrokowych związanych z kontrolowaniem ruchów gałek ocznych (fiksacja, lokalizowanie bodźca, zbieżność, śledzenie, wodzenie, przenoszenie spojrzenia, przeszukiwanie),
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i wzrokowo-słuchowej,
 • kształtowanie pojęć,
 • usprawnianie pamięci wzrokowej,
 • osiąganie wyższych sprawności wzrokowych (m.in. dobieranie obiektów i obrazków wg określonych cech, identyfikowanie obiektów na obrazkach, rozróżnianie i identyfikowanie związków zachodzących na obrazkach, figurach i znakach abstrakcyjnych, odnajdywanie szczegółów na obrazkach prostych i złożonych, dopełnianie wzrokowe),
 • ocenianie i modyfikowanie najbliższego otoczenia dziecka, w celu dostosowania go do indywidualnych możliwości i potrzeb wzrokowych dziecka słabowidzącego.

Celem pracy terapeutycznej w pracy z dzieckiem z dysfunkcją wzroku, prowadzonej przez tyflopedagoga, jest:

 • funkcjonalna ocena widzenia,
 • dobór odpowiednich pomocy optycznych i nieoptycznych w zależności od indywidualnych potrzeb,
 • stymulowanie do patrzenia,
 • stymulowanie widzenia,
 • rozwijanie podstawowych zdolności wzrokowych,
 • w przypadku dzieci z poważnym deficytem wzroku oraz niewidomych – wypracowanie mechanizmów kompensacyjnych,
 • wdrażanie do samodzielności,
 • stymulacja polisensoryczna,
 • rozwijanie percepcji dotykowej,
 • wzmacnianie wiary dziecka we własne siły,
 • wspieranie funkcji poznawczych,
 • usprawnianie motoryki dużej i małej,
 • usprawnianie funkcji językowych,
 • kształtowanie orientacji w zakresie ciała i przestrzeni,
 • socjalizacja,
 • instruktaż i wsparcie rodziców dziecka.

 

Tyfloterapia