Zajęcia muzyczne w SOSW w Żaganiu.

Uważność, koordynacja wzrokowo-słuchowa, rytmizacja, wrażliwość to tylko kilka z istotnych aspektów, które rozwijamy podczas zajęć muzycznych w naszej placówce z użyciem narzędzi multimedialnych. Integracja zespołu przy użyciu instrumentów jest wartością dodaną. Wspaniale,że się doposażamy, że znajdujemy instytucje o wielkich sercach, jak Żagańskie Stowarzyszenie Uśmiech Dziecka, których nadrzędnym celem jest rozwój naszych Podopiecznych. Zajęcia prowadzone pod kierunkiem p. Anny Szczepaniak.