Logopedzi Ośrodka

– mgr Dorota Stelmaszczyk

– mgr Monika Aniszkiewicz - Hawryluk,

- mgr Iwona Ziółkowska

    Terapia logopedyczna w naszej placówce obejmuje dzieci z zaburzeniami mowy oraz ze złożonymi zaburzeniami komunikacji. Nadrzędnym celem terapii jest optymalne usprawnianie procesu komunikowania się, tak aby dziecko w miarę swoich możliwości mogło sprawnie radzić sobie w życiu. Podstawą kwalifikacji dziecka na zajęcia terapii logopedycznej stanowią zalecenia z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej zawarte w orzeczeniu dziecka. 

    Przed rozpoczęciem terapii przeprowadzana jest diagnoza wad wymowy oraz zaburzeń mowy, po której dla każdego dziecka sporządzany jest indywidualny program terapii logopedycznej w zależności od występującego zaburzenia. Metody pracy dobierane są indywidualnie, zgodnie z potrzebami i możliwościami poznawczymi każdego ucznia. Zajęcia prowadzone są indywidualnie.

 Na zajęciach logopedycznych:

-  stymulujemy prawidłowy rozwój mowy dzieci z wieloraką złożoną niepełnosprawnością (zespoły wad genetycznych MPD),

-  prowadzimy terapię typowych wad wymowy w oparciu o usuwanie dysfunkcji oddychania i połykania jako najczęstszych przyczyn wad artykulacyjnych,

- prowadzimy terapię dzieci z autyzmem.

Pracujemy również metodami alternatywnej i wspomagającej komunikacji językowej z dziećmi  z poważnymi problemami w mówieniu, rozumieniu mowy i zaburzonym kontakcie z otoczeniem, należą do nich:

- piktogramy to system znaków obrazkowych służących do rozwijania komunikacji osób niepełnosprawnych umysłowo i fizycznie oraz dla osób z poważnymi problemami w zakresie rozumienia języka i posługiwania się mową dźwiękową,

- makaton to system znaków manualnych - gestów oraz znaków graficznych - symboli służących rozwijaniu komunikacji językowej.