Sala doświadczania świata

           

Sala doświadczania świata jest to specjalnie wyodrębnione pomieszczenie w szkole, które jest wyposażone w  różnorodne urządzenia stymulujące rozwój zmysłów.  Głównym celem tej terapii  jest doświadczania świata wielozmysłowo; wzrokiem, dotykiem, słuchem, węchem i smakiem. Poznawanie otoczenia odbywa się  poprzez zmysły, dzięki czemu dostarczane są do  układu nerwowego informacje wpływające pozytywnie na pamięć, koncentrację uwagi, spostrzeganie, aktywność podczas uczenia się. Pobudzają dzieci do działania i aktywności. W sali doświadczania świata dziecko ma możliwość wyboru bodźców, których w danym momencie najbardziej potrzebuje oraz czasu koncentrowania się na nich.

Pobyt w sali daje dzieciom możliwość odbierania nowych bodźców, wzbogacania doświadczeń i spędzania czasu w atmosferze relaksu i wyciszenia.