Profil pracownika z krawiectwa zawodowego – Rehabilitacja 25+

Beneficjenci programu Rehabilitacja 25+ finansowanego ze środków PFRON na zajęciach z doradztwa zawodowego określali profil pracownika z krawiectwa zawodowego.